میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ 3
image آگوست, 2019 بدون نظر میکروبلیدینگ
میکروبلیدینگ یک روش تتوی دستی نسبتا جدید و روشی نیمه دائمی است. در میکروبلیدینگ از تیغ بسیار نازکی برای کشیدن خطوطی شبیه به تار مو استفاده می شود و در میکروپیگمنتیشن با استفاده از دستگاه صدها نقطه بر روی ناحیه تحت درمان ایجاد می شوند تا زمانی که شکل ...
ادامه مطلب
میکروبلیدینگ 2
image آگوست, 2019 بدون نظر میکروبلیدینگ
میکروبلیدینگ یک روش تتوی دستی نسبتا جدید و روشی نیمه دائمی است. در میکروبلیدینگ از تیغ بسیار نازکی برای کشیدن خطوطی شبیه به تار مو استفاده می شود و در میکروپیگمنتیشن با استفاده از دستگاه صدها نقطه بر روی ناحیه تحت درمان ایجاد می شوند تا زمانی که شکل ...
ادامه مطلب
میکروبلیدینگ 1
image آگوست, 2019 بدون نظر میکروبلیدینگ
میکروبلیدینگ یک روش تتوی دستی نسبتا جدید و روشی نیمه دائمی است. در میکروبلیدینگ از تیغ بسیار نازکی برای کشیدن خطوطی شبیه به تار مو استفاده می شود و در میکروپیگمنتیشن با استفاده از دستگاه صدها نقطه بر روی ناحیه تحت درمان ایجاد می شوند تا زمانی که شکل ...
ادامه مطلب