میکرو اسکالپ

اسکالپ کف سر
image سپتامبر, 2019 بدون نظر میکرو اسکالپ
امتیاز دهید!
امتیاز دهید!
میکرو اسکالپ ۳
image آگوست, 2019 بدون نظر میکرو اسکالپ
اسکالپ (Scalp) در آناتومی پوست و موی بدن، بخشی از سر است که از ناحیه جلو به صورت و از پشت و کناره ها به گردن می رسد. اسکالپ در زبان انگلیسی مخفف کلمات “پوست” (skin)، “بافت همبند” (Connective tissue)، “اپی کرانیال” (epicranial aponeurosis)، “بافت همبند سست” (loose areolar ...
ادامه مطلب
میکرو اسکالپ 2
image آگوست, 2019 بدون نظر میکرو اسکالپ
اسکالپ (Scalp) در آناتومی پوست و موی بدن، بخشی از سر است که از ناحیه جلو به صورت و از پشت و کناره ها به گردن می رسد. اسکالپ در زبان انگلیسی مخفف کلمات “پوست” (skin)، “بافت همبند” (Connective tissue)، “اپی کرانیال” (epicranial aponeurosis)، “بافت همبند سست” (loose areolar ...
ادامه مطلب
میکرو اسکالپ 1
image آگوست, 2019 بدون نظر میکرو اسکالپ
اسکالپ (Scalp) در آناتومی پوست و موی بدن، بخشی از سر است که از ناحیه جلو به صورت و از پشت و کناره ها به گردن می رسد. اسکالپ در زبان انگلیسی مخفف کلمات “پوست” (skin)، “بافت همبند” (Connective tissue)، “اپی کرانیال” (epicranial aponeurosis)، “بافت همبند سست” (loose areolar ...
ادامه مطلب